Rapoarte de activitate consilieri

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ precum şi obligaţiile ce revenit din Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale şi din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local, Primarul, Viceprimarul şi Consilierii Locali sunt obligaţi să prezinte în primele luni ale anului curent, Raportul de Activitate pe anul anterior.