Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Bascov pe anul 2022

Primăria Bascov 06.04.2022

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-1-DIN-03.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-ACOPERIRII-DEFINITIVE-A-DEFICITULUI-BUGETAR-IN-SUMA-DE-160.948.66-LEI-PENTRU-SECTIUNEA-DE-DEZVOLTARE.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-2-DIN-12.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-PENTRU-ANUL-2022-CARE-URMEAZA-A-FI-PRESTATE-DE-CATRE-BENEFICIARII-D.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-3-DIN-12.01.2022-PRIVIND-STABILIREA-RETELEI-SCOLARE-A-LOCALITATII-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-4-DIN-12.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-PRIVIND-SERVICIILE-SOCIALE-ADMINISTRATE-SI-FINANTATE-DIN-BUGETUL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2022.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-5-DIN-13.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-RAPORTULUI-DE-EVALUARE-A-ACTIVITATII-ASISTENTILOR-PERSONALI-AI-PERSOANELOR-CU-HANDICAP-GRAV-IN-SEM-II-AL-ANULUI-202.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-6-DIN-13.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-CARE-NU-DISPUN-DE-LOCUINTA-IN-COMUNA-BASCOV-PENTRU-LUNILE-SEPTEMBRIE-OCTOMBRI.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-7-DIN-13.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2022.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-8-DIN-14.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-ZONAL-PUZ-PENTRU-SCHIMBARE-DESTINATIE-SI-REGLEMENTARE-URBANISTICA.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-9-DIN-18.01.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-148-DIN-2018-PENTRU-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-A-TRANSPORTULUI-IN-REGIM-DE-TAXI.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-10-DIN-18.01.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-52-DIN-2019-PENTRU-APROBAREA-TARIFELOR-PENTRU-SERVICIUL-DE-TRANSPORT-.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-11-DIN-18.01.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-18-DIN-2021-PENTRU-APROBAREA-ALOCARII-A-6-LOCURI-DE-PARCARE-NECESARE-AUTOSPECIALELOR-SECTI.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-12-DIN-18.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-NORMELOR-TEHNICE-PENTRU-CONDITIILE-DE-PROIECTARE-SI-AMPLASARE-A-CONSTRUCTIILOR-INSTALATIILOR-SI-A-MIJLOACELOR-DE-.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-13-DIN-18.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-DESFIINTARII-CLADIRII-SITUATA-IN-SAT-VALEA-URSULUI-AVAND-DESTINATIA-DE-GRADINITA-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-14-DIN-19.01.2022-PRIVIND-COMPLETAREA-HCL-NR-100-DIN-2021-PRIN-CARE-AU-FOST-STABILITE-IMPOZITELE-SI-TAXEELE-LOCALE-ALE-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-ANUL-FISC.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-15-DIN-19.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-PARTICIPARII-COMUNEI-BASCOV-LA-PROGRAMUL-RABLA-CLASIC-PRIN-ADMINISTRATIA-FONDULUI-DE-MEDIU-AFM-IN-VEDEREA-REINOIRI.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-16-DIN-28.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-PRIVIND-ASOCIEREA-COMUNEI-BASCOV-PRIN-CL-BASCOV-CU-STRUCTURILE-SPORTIVE-DIN-COMUNA-BASCOV-PENTRU-SP.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-17-DIN-18.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-CONSUMULUI-MEDIU-DE-CARBURANT-PENTRU-FIECARE-AUTOTURISM-AUTOUTILITARA-SI-UTILAJE-AFLATE-IN-DOTAREA-SI-PATRIMONIUL-.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-18-DIN-02.02.2022-PRIVIND-COMPLETAREA-PROIECTULUI-DE-HOTARARE-NR-7-DIN-13.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHLETUIELI-AL-COMUNEI-BA.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-19-DIN-15.02.2022-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-CARE-NU-DISPUN-DE-LOCUINTA-IN-COMUNA-BASCOV-PENTRU-LUNA-DECEMBRIE-2021.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-20-DIN-17.02.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-56-DIN-30.05.2019-CU-PRIVIRE-LA-ACORDAREA-UNUI-STIMULENT-PENTRU-NOU-NASCUTII-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-21-DIN-17.02.2022-INITIAT-DE-CONSILIER-LOCAL-POPESCU-EUGEN-PRIVIND-ACORDAREA-UNUI-SPRIJIN-FINANCIAR-DIN-BUGETUL-LOCAL-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2022-P.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-22-DIN-21.02.2022-PRIVIND-STABILIREA-NORMATIVELOR-PROPRII-PENTRU-CONSUMUL-MEDIU-LUNAR-DE-CARBURANTI-AL-AUTOVEHICULELOR-SI-UTILAJELOR-AFLATE-IN-DOTAREA.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-23-DIN-23.02.2022-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-PRIVIND-ASOCIEREA-COMUNEI-BASCOV-PRIN-CL-BASCOV-CU-STRUCTURILE-SPORTIVE-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-24-DIN-23.02.2022-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2022.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-25-DIN-09.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-LUCRARILOR-DE-REPARATII-CURENTE-SI-INTRETINERE-PRIN-PIETRUIRE-A-DRUMURILOR-COMUNALE-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-26-DIN-09.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-SCHIMBARII-DESTINATIEI-UNUI-IMOBIL-GRADINITA-CU-PROGRAM-NORMAL-SI-A-TERENULUI-AFERENT.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-27-DIN-09.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-REALIZARII-LUCRARILOR-AFERENTE-DALI-PENTRU-REABILITAREA-SI-MODERNIZAREA-DRUMURILOR-COMUNALE.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-28-DIN-09.03.2022-PRIVIND-INDREPTAREA-ERORII-MATERIALE-APARUTE-IN-HCL-NR-57-DIN-2021-PRIN-CARE-A-FOST-APROBAT-STUDIUL-DE-OPORTUNITATE-.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-29-DIN-09.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-REALIZARII-INVESTITIEI-PUBLICE-EXTINDERE-RETEA-DE-DISTRIBUTIE-GAZE.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-30-DIN-09.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-ELABORARII-STUDIULUI-DE-FEZABILITATE-PENTRU-OBIECTIVUL-DE-INVESTITIEI-EXTINDERE-RETEA-DISTRIBUIRE-GAZE.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-31-DIN-25.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-REPARTIZARII-DIN-FONDUL-DE-REZERVA-BUGETARA-LA-DISP-AUT-LOC-BASCOV-AFERENTA-TRIM-I-IN-VAL-DE-100-000-LEI.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-32-DIN-25.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-AMENAJARII-UNUI-SPATIU-DE-JOACA-PENTRU-COPIII-DIN-COMUNA-BASCOV-SAT-BRAILENI-.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-33-DIN-25.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-LUCRARII-EXECUTIE-A-SISTEMULUI-DE-IRIGAT-A-SPATIILOR-VERZI-DIN-ZONA-CENTRU-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-34-DIN-25.03.2022-PRIVIND-AMENAJAREA-SPATIILOR-VERZI-DIN-ZONA-CENTRU-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-35-DIN-25.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-EXTINDERII-SISTEMULUI-DE-SUPRAVEGHERE-VIDEO-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-36-DIN-25.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-AMPLASARII-A-DOUA-STATII-DE-INCARCARE-RAPIDA-PENTRU-VEHICULELE-ELECTRICE-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-37-DIN-25.03.2022-PRIVIND-EXECUTAREA-LUCRARII-DE-INTRETINERE-PRIN-ASFALTARE-PE-DC-211-BASCOV-OFAM-MIERLUSESTI-PE-O-LUNGIME-DE-300-M.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-38-DIN-25.03.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-23-DIN-28.02.2018-PENTRU-APROBAREA-NORMELOR-PRIVIND-GOSPODARIREA-INTRETINEREA-CURATENIA-PA.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-39-DIN-25.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-IMPLEMENTARII-BUGETARII-PARTICIPATIVE-LA-NIVELUL-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-ANUL-2022.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-40-DIN-25.03.2022-PRIVIND-DESEMNAREA-UNUI-CONSILIER-LOCAL-DIN-CADRUL-CL-BASCOV-CARE-SA-FACA-PARTE-DIN-CONSILIUL-ADMINISTRATIV-AL-CASEI-DE-CULTURA-BASC.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-41-DIN-25.03.2022-PRIVIND-INCHEIEREA-UNEI-CONVENTII-DE-PARTENERIAT-INTRE-PRIMARIA-BASCOV-SI-ASOCIATIA-PENTRU-ASISTENTA-SOCIALA-UNIVERSUL-COPIILOR-SPEC.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-42-DIN-29.03.2022-INFORMARE.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-42-DIN-29.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-DESFIINTARII-UNEI-FUNCTII-DE-EXECUTIE-CONTRACTUALE-DE-ASISTENT-PERSONAL-SI-INFIINTAREA-UNEI-FUNCTII-CONTRACTUALE-D.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-43-DIN-06.04.2022-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-CARE-NU-DISPUN-DE-LOCUINTA-IN-COMUNA-BASCOV-PENTRU-LUNA-IANUARIE.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-44-DIN-06.04.2022-PRIVIND-APROBAREA-DE-VIRARI-DE-CREDITE-IN-CADRUL-ACELUIASI-CAPITOL-BUGETAR-ATAT-PENTRU-COMUNA-BASCOV-CAT-SI-PENTRU-SCOALA-GIMNAZIALA.pdf

 PROIECT-DE-HOTARARE-NR-45-DIN-06.04.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-24-DIN-14.03.2022-PRIN-CARE-S-A-APROBAT-REALIZAREA-LUCRARILOR-AFERENTE-DALI-PENTRU-REABILITAREA-SI-MODERN.pdf

Distribuie pe...