Proiect de hotărâre a Consiliului Local Bascov din data de 10.01.2023

Primăria Bascov 10.01.2023
PROIECT DE HOTARARE NR 1 DIN 10.01.2023 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR 6 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI
Distribuie pe...