Hotărâri ale Consiliului Local Bascov pe anul 2021

Primăria Bascov 29.12.2021
 HOTARAREA-NR-1-DIN-19.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf

 HOTARAREA-NR-2-DIN-19.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-CUANTUMULUI-BURSELOR-SCOLARE.pdf

 HOTARAREA-NR-3-DIN-19.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-VMG.pdf

 HOTARAREA-NR-4-DIN-19.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTITC-ZONAL.pdf

 HOTARAREA-NR-5-DIN-19.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-RAPORTULUI-DE-EVALUARE-A-ACTIVITATII-ASISTENTILOR-PERSONALI.pdf

 HOTARAREA-NR-6-DIN-19.01.2021-PRIVIND-STABILIREA-RETELEI-SCOLARE.pdf

 HOTARAREA-NR-7-DIN-19.01.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-14-DIN-16.12.2020.pdf

 HOTARAREA-NR-8-DIN-19.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-DERULARII-SERVICIILOR-DE-INTRETINERE-A-RETELEI-DE-ILUMINAT-PUBLIC.pdf

 HOTARAREA-NR-9-DIN-26.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-NORMATIVULUI-CONSUMULUI-LUNAR-DE-CARBURANTI-PENTRU-AUTOVEHICULELE-SI-UTILAJELE-DIN-DOTAREA-PRIMARIEI-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-10-DIN-26.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-EFECTUARII-SERVICIILOR-DE-CADASTRU-PENTRU-DRUMURILE-SI-STRAZILE-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-11-DIN-23.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf

 HOTARAREA-NR-12-DIN-23.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-AMPLASARE-LOCUINTA.pdf

 HOTARAREA-NR-13-DIN-23.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-PRIVIND-SERVICIILE-SOCIALE-ADMIN-SI-FIN-DIN-BUGETUL-LOCAL.pdf

 HOTARAREA-NR-14-DIN-23.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-STRATEGIEI-DE-DEZV-AL-SERVICIILOR-SOCIALE-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-15-DIN-23.02.2021-PRIVIND-RESPINGEREANPROIECTULUI-DE-HOTARARE-INITIAT-DE-PRIMARUL-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-CONSTITUIREA-COMISIEI-PENTRU-REDACTAREA-PROIECTULUI-ROF-CL-BASC.pdf

 HOTARAREA-NR-16-DIN-23.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-REZULTATULUI-FINAL-AL-EVALUARII-MANADEMENTULUI-CASEI-DE-CULTURA.pdf

 HOTARAREA-NR-17-DIN-23.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-SITUATIILOR-FINANCIARE-ANUALE-ALE-COMUNEI-BASCOV-LA-INCHIDEREA-EXERCITIULUI-FINANCIAR-2020.pdf

 HOTARAREA-NR-18-DIN-23.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-ALOCARII-A-6-LOCURI-DE-PARCARE-SECTIEI-3-POL-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-19-DIN-23.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-TRANSFERULUI-DREPTULUI-DE-PROPRIETATE-CNAIR.pdf

 HOTARAREA-NR-20-DIN-DATA-DE-25.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf

 HOTARAREA-NR-21-DIN-DATA-DE-25.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-PERFECTIONARE-A-FUNCTIONARILOR-PUBLICI.pdf

 HOTARAREA-NR-22-DIN-DATA-DE-25.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-EFECTUARII-SERVICIILOR-DE-CADASTRU-PRIVIND-APROBAREA-EFECTUARII-SERVICIILOR-DE-CADASTRU.pdf

 HOTARAREA-NR-23-DIN-DATA-DE-25.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-CONSTITUIRII-ADI-PENTRU-TRANSPORT.pdf

 HOTARAREA-NR-24-DIN-DATA-DE-25.03.2021-PRIVIND-COMPLETAREA-HCL-20-DIN-28.02.2018.pdf

 HOTARAREA-NR-25-DIN-DATA-DE-25.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-BUGETARII-PARTICIPATIVE.pdf

 HOTARAREA-NR-26-DIN-DATA-DE-26.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-LISTEI-DE-INVESTITII-PROVIZORIE-PENTRU-ANUL-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-27-DIN-DATA-DE-30.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-DOCUMENTATIEI-MODERNIZARE-BAZA-SPORTIVA.pdf

 HOTARAREA-NR-33-DIN-DATA-DE-26.04.2021-RPIVIND-APROBAREA-MODIFICARII-HOTARARII-NR-41-DIN-28.05.2020-PRIN-CARE-A-FOST-APROBATA-ORGANIGRAMA-SI-STATUL-DE-FUNCTII.pdf

 HOTARAREA-NR-32-DIN-DATA-DE-16.04.2021-PRIVIND-RESPINGEREA-EXECUTARII-LUCRARII-DE-DESFIINTAREA-UNUI-BAZIN.pdf

 HOTARAREA-NR-31-DIN-DATA-DE-16.04.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLAMNULUI-URBANISTIC-DETALIU-PUD.pdf

 HOTARAREA-NR-30-DIN-DATA-DE-16.04.2021-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-29-DIN-07.04.2021-PRIVIND-APROBAREA-NEASUMARII-RESPONSABILITATII-ORGANIZARII-SI-DERULARII-PROCEDURILOR-DE-ATRIBUIRE-A-CONTRACTELOR-PENTRU-ACHIZITIA-DE-PRODUSE-SCOALA.pdf

 HOTARAREA-NR-28-DIN-07.04.2021-PRIVIND-PREDAREA-CATRE-MINISTERUL-DEZVOLTARII-PRIN-CNI-A-AMPLLASAMENTULUI-SITUAT-IN-COM-BASCOV.pdf

 HCL-NR-37-DIN-27.05.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-23-DIN-25.03.2021.pdf

 HCL-NR-36-DIN-27.05.2021-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-INVENTARULUI-BUNURILOR-CE-APARTIN-DOMENIULUI-PUBLIC-AL-COMUNEI-BASCOV.pdf

 HCL-NR-35-DIN-27.05.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACTUALIZARII-INVENTARULUI-BUNURILOR-DE-RETUR-AFLATE-IN-ADMINISTRAREA-SC-APA-CANAL-2000-SA.pdf

 HCL-NR-34-DIN-27.05.2021-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-SI-CAIETUL-DE-SARCINI-AL-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARARE-NR-38-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-CARE-NU-DISPUN-DE-LOCUINTA-IN-COMUNA-BASCOV-PENTRU-LUNILE-MARTIE-2021-SI-APRILIE-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-39-DIN-DATA-DE-17.06.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021-PRECUM-SI-VIRARI-DE-CREDITE-BUGETARE-PENTRU.pdf

 HOTARAREA-NR-40-DIN-DATA-DE-17.06.2021-PRIVIND-ACORDAREA-UNUI-MANDAT-SPECIAL-ASICIATIEI-DE-DEZVOLTARE-INTERCOMUNITARA-DE-UTILITATE-PUBLICA-PENTRU-SERVICIUL-DE-TRANSPORT-PUBLIC-LOCA.pdf

 HOTARAREA-NR-41-DIN-DATA-DE-17.06.2021-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-CONSILIULUI-LOCALAL-AL-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-MANDATUL-2020-2024.pdf

 HOTARAREA-NR-42-DIN-DATA-DE-17.06.2021-PRIVIND-APROBAREA-DELEGARII-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-52-DIN-27.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-.pdf

 HOTARAREA-NR-51-DIN-27.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODIFICARII-HCL-NR-9-DIN-26.01.2021-PRIN-CAREA-A-FOST-APROBAT-NORMATIVUL-CONSUMULUI-LUNAR-DE-CARBURANI.pdf

 HOTARAREA-NR-50-DIN-27.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-ORGANIZARII-FESTIVITATILOR-OCAZIONATE-DE-ZIUA-COMUNEI-BASCOV-SI-IMPLINIREA-A-600-DE-ANI-DE-ATESTARE-DOCUMENTARE-A-COMUNEI-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-49-DIN-27.07.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-35-DIN-2021-PRIN-CAREA-A-FOST-ACTUALIZAT-INVENTARUL-BUNURILOR-DE-RETUR-AFLATE-IN-ADMINISTRAREA-SC-APA-CANAL-2000-SA.pdf

 HOTARAREA-NR-48-DIN-27.07.2021-PRIVIND-ASOCIEREA-CL-BASCOV-IN-CALITATE-DE-MEMBRU-ASOCIAT-IN-CADRUL-ASOCIATIEI-CLUB-SPORTIV-UNIREA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-47-DIN-27.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-DETALIU-PUD-IN-VEDEREA-EXECUTARII-LUCRARII-AMPLASARE-LOCUINTA-PM-IMPREJMUIRE-TEREN.pdf

 HOTARAREA-NR-46-DIN-27.07.2021-PRIVIND-ANULAREA-SAU-REVOCAREA-HCL-NR-130-DIN-2017-CU-PRIVIRE-LA-APROBAREA-TARIFELOR-DE-INCHIRIERE-A-BULDOEXCAVATORULUI-SI-A-TRACTORULUI-CU-REMORCA-A.pdf

 HOTARAREA-NR-45-DIN-27.07.2021-PRIVIND-ACHIZITIONAREA-DE-SERVICII-DE-AUDIT-EXTERN-DE-CATRE-PRIMARIA-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-PERIOADA-IAN-2016-DEC-2020.pdf

 HOTARAREA-NR-44-DIN-27.07.2021-PRIVIND-ANALIZAREA-TRIMESTRIALA-A-STADIULUI-DE-INSCRIERE-A-DATELOR-IN-REGISTRUL-AGRICOL-PRECUM-SI-STABILIREA-DE-MASURI-PRIVIND-EFICIENTIZAREA-ACTIVIT.pdf

 HOTARAREA-NR-43-DIN-27.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODULUI-DE-COMPLETARE-SI-TINERII-LA-ZI-A-REGISTRULUI-AGRICOL.pdf

 HOTARAREA-NR-58-DIN-18.08.2021-PRIVIND-AACCESUL-SI-MODUL-DE-UTILIZARE-A-CURTILOR-SI-TERENURILOR-DE-SPORT-IN-AER-LIBERAFLATE-IN-FOLOSINTA-UNITATILOR-DE-INVATAMANT-PREUNIVERSITAR-DE-.pdf

 HOTARAREA-NR-57-DIN-18.08.2021-PRIVIND-APROBAREA-STUDIULUI-DE-OPORTUNITATE-SI-MODALITATILE-DE-ORGANIZARE-SI-GESTIUNE-A-SERVICIULUI-PUBLIC-DE-TRANSPORT-LOCAL-DE-CALATORI.pdf

 HOTARAREA-NR-56-DIN-18.08.2021-PRIVIND-ACORDAREA-UNUI-MANDAT-ASOCIATIEI-DE-DEZVOLTARE-INTERCOMUNITARA-PENTRU-TRANSPORTUL-PUBLIC-PITESTI.pdf

 HOTARAREA-NR-55-DIN-18.08.2021-PRIVIND-ACHIZITIONAREA-DIN-BUGETUL-LOCAL-AL-COMUNEI-BASCOV-A-UNUI-NUMAR-DE-170-DE-GHIOZDANE-PENTRU-ELEVII-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-54-DIN-18.08.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODIFICARII-REGULAMENTULUI-DIN-HCL-25-DIN-25.03.2021-PRIN-CARE-A-FOST-APROBATA-BUGETAREA-PARTICIPATIVA.pdf

 HOTARAREA-NR-53-DIN-18.08.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-59-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-60-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-DESEMNARII-A-3-CONSILIERI-LOCALI-DIN-CADRUL-CL-BASCOV-CARE-SA-FACA-PARTE-DIN-C-A-AL-SCOLII-GIMNAZIALE-VIRGIL-CALOTESCU.pdf

 HOTARAREA-NR-61-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-ASIGURARII-FINANTARII-CATEGORIILOR-DE-CHELTUIELI-PENTRU-CARE-SUMELE-ALOCATE-PRIN-CONTRACTUL-DE-FINANTARE-DE-LA-BUGETUL-DE-STAT-PRIN.pdf

 HOTARAREA-NR-62-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-NUMARULUI-DE-8-INSTRUCTORI-PERSOANE-FIZICE-PENTRU-A-DESFASURA-CURSURI-LA-CASA-DE-CULTURA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-63-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-FINANTARII-ACTIVITATILOR-STRUCTURILOR-SPORTIVE-LOCALE-CONSTITUITE-CA-STRUCTURI-NONPROFIT-DIN-FONDURLE-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-BA.pdf

 HOTARAREA-NR-64-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-INCHEIERII-UNUI-CONTRACT-DE-COMODAT-INTRE-COMUNA-BASCOV-SI-CASA-DE-CULTURA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-65-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-DOCUMENTATIEI-PLANULUI-URBANISTIC-GENERAL-AL-COMUNEI-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-66-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-HCL-BASCOV-NR-130-DIN-28.11.2019-PRIN-CARE-S-A-APROBAT-ELABORAREA-STUDIULUI-DE-FEZABILITATE-PENTRU-REALIZAREA-OBIECTIVU.pdf

 HOTARAREA-NR-67-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-HCL-NR-22-DIN-25.03.2021-PRIN-CARE-S-A-APROBAT-EFECTUAREA-SERVICIILOR-DE-CADASTRU-PENTRU-DRUMURILE-SI-STRAZILE-DIN-COMU.pdf

 HOTARAREA-NR-68-DIN-21.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-AMPLASARII-UNUI-CONTAINER-DE-TIP-MOBIL-POINT-CARE-INCLUDE-UN-ATM-SI-UN-ROBO-DE-CATRE-BRD-IN-CENTRUL-COMUNEI-BASCOV-PARCAREA-DIN-FAT.pdf

 HOTARAREA-NR-69-DIN-21.09.2021-PRIVIND-ACORDAREA-UNUI-MANDAT-SPECIAL-ADI-TRANSPORT.pdf

 HOTARAREA-NR-70-DIN-29.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-71-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-72-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-REZULTATULUI-FINAL-AL-CONCURSULUI-PENTRU-OCUPAREA-POSTULUI-DE-MANAGER-LA-CASA-DE-CULTURA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-73-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODIFICARII-ART-1-ALIN-1-DIN-HCL-148-DIN-19.12.2018-PRIN-CARE-A-FOST-APROBAT-REGULAMENTUL-DE-ORGANIZARE-A-TRANSPORTULUI-IN-REGIM-DE.pdf

 HOTARAREA-NR-74-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-CARE-NU-DISPUN-DE-LOCUINTA-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-75-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-AJUSTARII-PRETULUI-CONTRACTULUI-DE-ACHIZITIE-PUBLICA-DE-EXECUTIE-LUCRARI-MODERNIZARE-BAZA-SPORTIVA.pdf

 HOTARAREA-NR-76-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-AJUSTARII-PRETULUI-CONTRACTULUI-DE-ACHIZITIE-PUBLICA-EXECUTIE-LUCRARI.pdf

 HOTARAREA-NR-77-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-DOCUMENTATIEI-DE-ATRIBUIRE-PRIVIND-DELEGAREA-GESTIUNII-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-DIN-ARIA-UAT-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-78-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-INVESTITIEI-PUBLICE-ASFALTARE-MODERNIZARE-DRUM-ACCES-STR-SERELOR-ZONA-INDUSTRIALA.pdf

 HOTARAREA-NR-79-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-INVESTITIEI-PUBLICE-AMENAJARE-DIG-PENTRU-PREVENTIE-INUNDATII-ZONA-PARAULUI-SCHEAU.pdf

 HOTARAREA-NR-80-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-INVESTITIEI-PUBLICE-AMENAJARE-SAPTIU-COLECTARE-SELECTIVA-ZONA-BLOCURI.pdf

 HOTARAREA-NR-81-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIONARII-MASINA-SI-ACCESORII-PENTRU-CURATAREA-SI-INTRETINEREA-TROTUARELOR-BENEFICIARUL-FIIND-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-82-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-CUANTUMULUI-BURSELOR-ACORADATE-ELEVILOR-DIN-UNITATILE-DE-INVATAMANT-PREUNIVERSITAR-DE-STAT-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-83-DIN-07.10.2021-PRIVIND-ELABORAREA-A-DOUA-PROIECTE-DIN-PROIECTUL-MODERNIZAREA-SI-REABILITAREA-DRUMURILOR-COMUNALE.pdf

 HOTARAREA-NR-84-DIN-07.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIEI-DE-SERVICII-DE-INLATURARE-A-ZAPEZII-SI-GHETII-DE-PE-DRUMURILE-COMUNALE-CU-UTILAJE-DIN-DOTAREA-OPERATORILOR-ECONOMICI-SI-.pdf

 HOTARAREA-NR-85-DIN-19.10.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-79-DIN-07.10.2021.pdf

 HOTARAREA-NR-86-DIN-19.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-AJUSTARII-PRETULUI-CONTRACTULUI-DE-ACHIZITIE-PUBLICA-DE-EXECUTIE-LUCRARI-INFIINTARE-CRESA-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-87-DIN-19.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACTUALIZARII-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICI-AFERENTI-OBIECTIVULUI-INFIINTARE-CRESA-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-88-DIN-25.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-CERERII-DE-FINANTARE-CARACTERISTICILE-TEHNICE-SI-DEVIZUL-GENERAL-AL-OBIECTIVULUI-DE-INVESTITIE-REABILITAREA-SI-MODERNIZAREA-DRUMURI.pdf

 HOTARAREA-NR-89-DIN-25.10.2021-PRIVIND-PARTICIPAREA-LA-PROGRAMUL-PRIVIND-CRESTEREA-EFICIENTEI-ENERGETICE-A-INFRASTRUCTURII-DE-ILUMINAT-PUBLIC.pdf

 HOTARAREA-NR-90-DIN-29.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-DERULARII-SERVICIILOR-DE-PAZA-A-OBIECTIVELOR-BUNURILOE-SI-VALORILOR.pdf

 HOTARAREA-NR-91-DIN-29.10.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-82-DIN-07.10.2021-PRIN-CARE-A-FOST-APROBAT-CUANTUMUL-BURSELOR-SCOLARE-.pdf

 HOTARAREA-NR-92-DIN-29.10.2021-PRIVIND-MANDATAREA-PRIMARULUI-COMUNEI-BASCOV-CA-REPREZENTANT-AL-COMUNEI-BASCOV-IN-ADUNAREA-GENERALA-A-ASOCIATIEI-DE-DEZVOLTARE-INTERCOMUNITARA-SERVSA.pdf

 HOTARAREA-NR-93-IDN-29.10.2021-PRIVIND-AVIZAREA-STRATEGIEI-DE-CONTRACTARE-A-STUDIULUI-DE-FUNDAMENTARE-A-STUDIULUI-DE-OPORTUNITATE-A-REGULAMENTULUI-SERVICIULUI.pdf

 HOTARAREA-NR-94-DIN-29.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODIFICARII-ART-1-DIN-HCL-NR-78-DIN-07.10.2021-PRECUM-SI-APROBAREA-DEVIZULUI-GENERAL-ESTIMATIV-AL-OBIECTIVULUI-D-EINVESTITIE-ASFALT.pdf

 HOTARAREA-NR-95-DIN-29.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-96-DIN-29.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-INVESTITIEI-PUBLICE-AMENAJAREA-STATIILOR-DE-AUTOBUZ-SI-A-ALVEOLELOR-CORESPUNZATOARE-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-97-DIN-29.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIONARII-UNUI-CONTAINER-MODULAR-PENTRU-SPRIJINIREA-CAZULUI-SOCIAL-TANASE-CRINA.pdf

 HOTARAREA-NR-101-DIN-24.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-DEVIZULUI-GENERAL-AFERENT-PROIECTULUI-CU-NR-304-DIN-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-102-DIN-24.11.2021-PRIVIND-ACHIZITIONAREA-UNOR-LIMITATOARE-DE-VITEZA-PE-ANUMITE-STRAZI-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-103-DIN-24.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIONARII-UNOR-SEMNE-DE-CIRCULATIE-SI-INDICATOARE-STRADALE-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-104-DIN-24.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-105-DIN-24.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-STABILIREA-SI-INCASARE-A-TAXEI-DE-SALUBRIZARE-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-98-DIN-11.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-CERERII-DE-TRECERE-A-UNUI-TEREN-DIN-DOMENIUL-PUBLIC-AL-COMUNEI-BASCOV-IN-DOMENIUL-PUBLIC-AL-MUNICIPIULUI-PITESTI.pdf

 HOTARAREA-NR-99-DIN-24.11.2021-PRIVIND-COMPLETAREA-HCL-NR-89-DIN-25.10.2021-PRIVIND-PARTICIPAREA-LA-PROGRAMUL-PRIVIND-CRESTEREA-EFICIENTEI-ENERGETICE-A-INFRASTRUCTURII-DE-ILUMINAT-.pdf

 HOTARAREA-NR-106-DIN-10.12.2021-PRIVIND-APORBAREA-ACTUALIZARII-PRETULUI-CONTRACTULUI-SI-APROBAREA-NOILOR-INDICATORI-TEHNICO-ECONOMICI-AFERENTI-OBIECTIVULUI-DE-INVESTITIE-REABILITAR.pdf

 HOTARAREA-NR-107-DIN-10.12.2021-PRIVIND-COMPLETAREA-HCL-NR-20-DIN-28.02.2018-PRIN-CARE-A-FOST-APROBATA-MONITORIZAREA-PRIN-INREGISTRAREA-AUDIO-A-SEDINTELOR-CONSILIULUI-LOCAL-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-108-DIN-10.12.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf

 HOTARAREA-NR-109-DIN-10.12.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXTINDERII-DE-ALIMENTARE-CU-APA-POTABILA-PE-STR-MIERLUSESTI-PAISESTI-DEAL-SI-STR.-BISERICII-IN-COMUNA-BASCOV.pdf

 HOTARAREA-NR-110-DIN-22.12.2021-PRIVIND-APROBAREA.pdf

Distribuie pe...