Primăria Bascov 04.04.2022

Hotărâri ale Consiliului Local Bascov pe anul 2020

Distribuie pe...

 HCL-Nr.-1-din-08.01.2020-privind-aprobarea-acoperirii-definitive-a-deficitului-bugetar-in-suma-de-3.529.70806-lei-pentru-dezvoltare.pdf

 HCL-nr.-2-din-08.01.2020-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-aferenti-obiectivului-Modernizare-baza-sportiva.pdf

 HCL-nr.-3-din08.01.2020-privind-aprobarea-predarii-amplasamentului-destinat-constructiei-Modernizare-baza-spoortiva.pdf

 HCLNR4_1.pdf

 HCL-nr-10-din-12.02.2020-privind-aprobarea-scaderii-actiunilor-in-valoare-de-80.000-lei-din-evidenta-contabila-a-primariei.pdf

 HCL-nr-11-din-12.02.2020-privind-aprobarea-achizitionarii-de-Servicii-de-realizare-a-lucrarilor-de-inregistrare-sistematica.pdf

 HCL-nr-12-din-12.02.2020-privind-aprobarea-finantarii-activitatilor-structurilor-sportive-locale-constituite-ca-structuri-nonprofit.pdf

 HCL-nr-13-din-12.02.2020-privind-aprobarea-organizarii-si-functionarii-serviciului-public-de-administrare.pdf

 HCL-nr-14-din-12.02.02020-privind-aprobarea-Regulamentului-serviciului-de-iluminat-public.pdf

 HCL-nr-15-din-12.02.2020-privind-aprobarea-decontarii-navetei-cadrelor-didactice-care-nu-dispun-de-locuinta.pdf

 HCL-nr-5-din-12.02.2020-privind-aprobarea-Bugetului-de-Venituri-si-Cheltuieli-al-comunei-Bascov-pe-anul-2020.pdf

 HCL-nr-7-din-12.02.2020-privind-aprobarea-Planului-de-actiuni-si-lucrari-de-interes-local-pentru-anul-2020.pdf

 HCL-nr-8-din-12.02.2020-privind-aprobarea-raportului-de-evaluare-a-activitatii-desfasurate-de-asistentii-personali.pdf

 HCL-nr-9-feb-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-la-terminarea-lucrarilor-aferenti-obiectivului-Modernizarea-strazilor.pdf

 HCL-nr.-17-din-27.02.2020-privind-aprobarea-devierii-conductei-de-gaze-naturale-in-Com-Bascov.pdf

 HCL-nr.-18-privind-propunerea-schimbarii-destinatiei-a-unei-parti-din-imobilul-Gradinita-cu-Program-Normal-Scheau-ce-apartine-domeniului-public-al-Comunei-Bascov.pdf

 HCL-nr.16-din-27.02.2020-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-aferenti-proiectului-tehnic-pentru-realizarea-pbiectivului-investitie-Modernizarea-strazilor-Macesului-s.pdf

 HCL-NR-19-DIN-20032020-PRIVIND-APROBAREA-SITUATIILOR-FINANCIARE-ANUALE.pdf

 HCL-NR-20-DIN-20032020-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIONARII-UNUI-NR-DE-6-CAMERE-VIDEO.pdf

 HCL-NR-21-DIN-20032020-PRIVIND-APROBAREA-INCHIRIERII-UNOR-SUPRAFETE-DE-TEREN.pdf

 HCL-NR-22-DIN-20032020-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-PUD.pdf

 HCL-NR-23-DIN-20032020-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-.pdf

 HCL-NR-24-DIN-20032020-PRIVIND-DECONTAREA-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf

 HCL-NR-25-DIN-20032020-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETARE.pdf

 HCL-NR-26-DIN-20032020-PRIVIND-ANULAREA-TAXEI-DE-15-LEI-DIN-HCL-120-DIN-28112019.pdf

 HCL-nr.-27-din-30.03.2020-privind-valori-de-credite-intre-capitole.pdf

 HCL-NR-28-DIN-30.04.2020.pdf

 HCL-NR-29-DIN-30.04.2020.pdf

 HCL-NR-30-DIN-30.04.2020.pdf

 HCL-NR-31-DIN-30.04.2020.pdf

 HCL-NR-32-DIN-30.04.2020.pdf

 HCL-NR-33-DIN-30.04.2020.pdf

 HCL-NR-34-DIN-30.04.2020.pdf

 HCL-NR-35-DIN-30.04.2020.pdf

 HCL-40-din-data-de-28.05.2020.pdf

 HCL-41-din-data-de-28.05.2020.pdf

 HCL-42-din-data-de-28.05.2020.pdf

 HCL-43-din-data-de-28.05.2020.pdf

 HCL-44-din-data-de-28.05.2020.pdf

 HCL-45-din-data-de-28.05.2020.pdf

 HCL-NR.36-DIN-14.05.2020.pdf

 HCL-NR.37-DIN-14.05.2020.pdf

 HCL-NR.38-DIN-14.05.2020.pdf

 HCL-NR.39-DIN-14.05.2020.pdf

 HCL-NR-48-DIN-30.06.2020.pdf

 HCL-NR-50-DIN-30.06.2020.pdf

 HCL-NR-51-DIN-30.06.2020.pdf

 HCL-NR.-46-DIN-15.06.2020-ANEXE.pdf

 HCL-NR.-49-DIN-30.06.2020.pdf

 HCL-NR.-52-DIN-30.06.2020.pdf

 HCL-NR.-53-DIN-30.06.2020.pdf

 HCL-nr-47-din-30.06.2020.pdf

 HCL-NR-55-DIN-20.07.2020.pdf

 HCL-nr-54-din-10.07.2020.pdf

 HCL-nr-56-din-data-de-23.07.2020.pdf

 HCL-nr-57-din-data-de-23.07.2020.pdf

 HCL-nr-58-din-data-de-23.07.2020.pdf

 HCL-nr-59-din-data-de-23.07.2020.pdf

 HCL-nr-60-din-data-de-23.07.2020.pdf

 HCL-nr-62-din-data-de-23.07.2020.pdf

 HCL-nr-63-din-data-de-23.07.2020.pdf

 HCL-nr-64-din-data-de-23.07.2020.pdf

 HCL-nr.-61-din-data-de-23.07.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-65-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-66-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-67-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-68-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-69-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-70-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-71-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-72-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-73-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 Hotararea-HCL-nr-74-sedinta-ordinara-27.08.2020.pdf

 HCL-NR-75-PRIVIND-INCETAREA-MANDATULUI-DE-CONSILIER-LOCAL-SI-VICEPRIMAR-NEDELEA-GHEORGHE.pdf

 HCL-NR-76-PRIVIND-INCETAREA-MANDATULUI-DE-CONSILIER-LOCAL-NEDELEA-VALENTIN.pdf

 HCL-NR-77-PRIVIND-INCETAREA-MANDATULUI-DE-CONSILIER-LOCAL-DURA-CONSTANTIN.pdf

 HCL-NR-83-din-data-de-21.09.2020-privind-alegerea-D-lui-Dumitrscu-Octavian-in-functia-de-viceprimar-al-comunei-Bascov.pdf

 HCL-nr-78-din-18.09.2020-privind-aprobare-rectificarii-bugetului.pdf

 HCL-nr.-80-din-data-de-21.09.2020-privind-modificare-HCL-nr-1-din-23.06.2016.pdf

 HCL-nr.-81-din-data-de-21.09.2020-privind-validarea-a-2-mandate-de-consilieri-locali-PSD.pdf

 HCL-nr.-82-din-data-21.09.2020-privind-validarea-mandatului-d-econsilier-local-al-dlui-Vlasceanu-Lucian-PNL.pdf

 HCL-NR-84-DIN-06.10.2020-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI.pdf

 HCL-NR-85-DIN-06.10.2020-PRIVIND-APROBAREA-UNUI-SPRIJIN-FINANCIAR-PAROHIEI-VALEA-URSULUI.pdf

 HCL-NR-86-DIN-06.10.2020-PRIVIND-APROBAREA-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICI.pdf

 HCL-NR-87-DIN-06.10.2020-PRIVIND-EFECTUAREA-UNOR-LUCRARI-SUPLIMENTARE.pdf

 HCL-NR-88-DIN-26.10.2020-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI.pdf

 HCL-NR-89-DIN-26.10.2020-PRIVIN-APROBAREA-ACHIZITIEI-DE-SERVICII-DE-INLATURARE-A-ZAPEZII-SI-GHETII.pdf

 HCL-NR-90-DIN-26.10.2020-PRIVIND-MANDATAREA-PRIMARULUI.pdf

 HCL-NR-91-DIN-26.10.2020-PRIVIND-APROBAREA-CUANTUMULUI-BURSELOR-SCOLARE.pdf

 HCL-NR-4-DIN-25.11.2020-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-CL-BASCOV-PENTRU-2020-2024.pdf

 HCL-NR-5-DIN25.11.2020PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf

 HCL-NR-7-DIN-25.11.2020-PRIVIND-APROBAREA-PROIECTULUI-CU-TEMA-SPRIJINIREA-ELEVILOR-DIN-COM-BASCOV.pdf

 HCL-NR-8-DIN-25.11.2020-PRIVIND-INCETAREA-MANDATULUI-DE-CONSILIER-LOCAL-RIZEA-MARIAN.pdf

 HCL-NR-9-DIN-215.11.2020-PRIVIND-INCETAREA-DE-DREPT-A-MANDATULUI-DE-CONSILIER-LOCAL-A-DOMNULUI-DUMITRESCU-GEORGE-OCTAVIAN.pdf

 HOTARAREA-NR-6-DIN-25.11.2020-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-SI-MODIFICARII-HCL-NR-130-DIN-28.11.2019.pdf

 Hotararea-nr-1-din-16.11.2020-privind-aprobarea-alegerii-presedintelui-de-sedinta-pe-o-perioada-de-3-luni.pdf

 Hotararea-nr-2-din-16.11.2020-privind-alegerea-viceprimarului-comunei-Bascov.pdf

 Hotararea-nr-3-din-16.11.2020-privind-aprobarea-stabilirii-numarului-si-denumirii-comisiilor-de-specialitate-a-CL.pdf

 Proiect-de-Hotarare-privind-incetarea-de-drept-a-mandatului-de-consilier-local-a-dlui-Rizea-Marian.pdf

 Raport-de-specialitate-la-proiectele-de-hotarare-initiate-de-primarul-comunei-Bascov-privind-aprobarea-incetarii-de-drept-a-mandatelor-consilierilor-locali-Rizea-Marian-si-Dumitres.pdf

 proiect-de-hotarare-privind-incetarea-de-drept-a-mandatului-de-consilier-local-in-cadrul-CL-Bascov-a-dlui-Dumitrescu-George-Octavian.pdf

 HCL-NR-4-DIN-25.11.2020-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-CL-BASCOV-PENTRU-2020-2024-1.pdf

 HCL-NR-5-DIN25.11.2020PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-1.pdf

 HCL-NR-7-DIN-25.11.2020-PRIVIND-APROBAREA-PROIECTULUI-CU-TEMA-SPRIJINIREA-ELEVILOR-DIN-COM-BASCOV-1.pdf

 HCL-NR-8-DIN-25.11.2020-PRIVIND-INCETAREA-MANDATULUI-DE-CONSILIER-LOCAL-RIZEA-MARIAN-1.pdf

 HCL-NR-9-DIN-215.11.2020-PRIVIND-INCETAREA-DE-DREPT-A-MANDATULUI-DE-CONSILIER-LOCAL-A-DOMNULUI-DUMITRESCU-GEORGE-OCTAVIAN-1.pdf

 HOTARAREA-NR-6-DIN-25.11.2020-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-SI-MODIFICARII-HCL-NR-130-DIN-28.11.2019-1.pdf

 Hotararea-nr-1-din-16.11.2020-privind-aprobarea-alegerii-presedintelui-de-sedinta-pe-o-perioada-de-3-luni-1.pdf

 Hotararea-nr-2-din-16.11.2020-privind-alegerea-viceprimarului-comunei-Bascov-1.pdf

 Hotararea-nr-3-din-16.11.2020-privind-aprobarea-stabilirii-numarului-si-denumirii-comisiilor-de-specialitate-a-CL-1.pdf

 Proiect-de-Hotarare-privind-incetarea-de-drept-a-mandatului-de-consilier-local-a-dlui-Rizea-Marian-1.pdf

 Raport-de-specialitate-la-proiectele-de-hotarare-initiate-de-primarul-comunei-Bascov-privind-aprobarea-incetarii-de-drept-a-mandatelor-consilierilor-locali-Rizea-Marian-si-Dumi-1.pdf

 proiect-de-hotarare-privind-incetarea-de-drept-a-mandatului-de-consilier-local-in-cadrul-CL-Bascov-a-dlui-Dumitrescu-George-Octavian-1.pdf

 HCL-NR-10-DIN-DATA-DE-02.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI.pdf

 HCL-NR-11-DIN-02.12.2020-PRIVIND-ACTUALIZAREA-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICI-INFIINTARE-CRESA.pdf

 HCL-NR-12-DIN-02.12.2020-PRIVIND-ASIGURAREA-FINANTARII-DE-LA-BUGETUL-LOCAL-PENTRU-CATEG-DE-CHELTUIELI-INFIINTARE-CRESA.pdf

 HCL-NR-13-DIN-02.12.2020-PRIVIND-RESPINGEREA-CU-PRIVIRE-LA-REDUCEREA-IMPOZITULUI-ANUAL-PE-CLADIRI.pdf

 HCL-NR-14-DIN-16.12.2020-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PENTRU-ANUL-FISCAL-2021.pdf

 HCL-NR-15-SIN-16.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-DESEMNARII-A-3-CONSILIERI-LOCALI-DIN-CADRUL-CL-BASCOV-CARE-SA-FACA-PERTE-DIN-C.A.-A-SCOLII-GIMNAZIALE-VIRGIL-CALOTESCU-BASCOV.pdf

 HCL-NR-16-DIN-16.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf

 HCL-NR-17-DIN-16.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-STUDIULUI-DE-FEZABILITATE-PENTRU-PROIECTUL-REGIONAL-DE-DEZVOLTARE-A-INFRASTRUCTURII-DE-APA-SI-APA-UZATA.pdf

 HCL-NR-18-DIN-16.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-VALORII-INVESTITIILOR-AFERENTE-U.A.T.-BASCOV.pdf

 HCL-NR-19-DIN-16.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-ANUAL-DE-EVOLUTIE-A-TARIFELOR-PROIECT-REGIONAL-DE-DEZVOLTARE-A-INFRASTRUCTURII-DE-APA-SI-APA-UZATA.pdf

 HCL-NR-20-DIN-16.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-RESPINGERII-MODIFICARII-HCL-NR-148-PRIVIND-REGULAMENTUL-DE-ORGANIZARE-A-TRANSPORTULUI-IN-REGIM-DE-TAXI.pdf

 HCL-NR-21-DIN-16.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-DERULARII-SERVICIILOR-DE-PAZA-A-OBIECTIVELOR-BUNURILOR-VALORILOR-SI-PROTECTIA-PERSOANELOR-LA-PRIMARIA-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-ANUL-2021.pdf

 HCL-NR-22-DIN-16.12.2020-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-ANUL-2020-SI-VIRARI-DE-CREDITE.pdf


Distribuie pe...