Hotărâri ale Consiliului Local Bascov din data de 18.05.2023

Primăria Bascov 23.05.2023
HCL NR 47 DIN 18.05.2023 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL HCL NR 48 DIN 18.05.2023 PRIVIND MANDATAREA ADIA SA EXERCITE IN NUMELE SI PE SEAMA CL BASCOVAPROB MODIFIC HCL NR 49 DIN 18.05.2023 PRIVIND MANDATAREA ADIA SA EXERCITE IN NUMELE SI PE SEAMA CL BASCOV APROB STRATEG HCL NR 50 DIN 18.05.2023 PRIIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PUZ PENTRU PROIECTUL LOTIZARE SI INTOCMIRE REGULAMENT LOCAL DE URBANISM HCL NR 52 DIN 18.05.2023 PRIVIND APROBAREA TRECERII UNOR DRUMURI DE ACCES DIN DOM PRIVAT IN DOM PUBLIC HCL NR 53 DIN 18.05.2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI INCLUSIV DEVIZUL GENERAL MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC HCL NR 54 DIN 18.05.2023 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII COM BASCOV IN CADRUL PNRR C13 CREAREA DE SERVICII SOCIALE HCL NR 55 DIN 18.05.2023 PRIVIND IMPREMENTAREA PROIECTULUI ACHIZITIE UTILAJ PENTRU CURATENIE STRADALA HCL NR 56 DIN 18.05.2023 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COM BASCOV HCL NR 57 DIN 18.05.2023 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COM BASCOV PENTRU 2021-2027 HCL NR 44 DIN 18.05.2023 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL HCL NR 45 DIN 18.05.2023 PRIVIND INFIINTAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTETNA SOCIALA HCL NR 46 DIN 18.05.2023 PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER LOCAL DIN CADRUL CL BASCOV RESPONSABIL CU PROIECTUL CONSTRUIM EUROPA IMPREUNA
Distribuie pe...