Hotărârea numărul 127 din 13.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2023 și al Casei de Cultură Bascov precum și virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar și între capitole

Primăria Bascov 15.11.2023

Hotărârea numărul 127 din 13.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2023 și al Casei de Cultură Bascov precum și virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar și între capitole

Hotărârea numărul 127 din 13.11.2023
Distribuie pe...