Hotărârea nr. 63 din 15.06.2023 privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru creșa Bascov

Primăria Bascov 20.06.2023

Hotărârea nr. 63 din 15.06.2023 privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru creșa Bascov

 

HCL NR 63 DIN 15.06.2023 PRIIVIND VIRARI DE CREDITE IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL BUGETAR PENTRU CRESA BASCOV
Distribuie pe...