Hotărârea Consiliului Local numărul 36 din 26.03.202 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2024 cu sumele aferente obiectivului de investiții reabilitare și modernizare drumuri Anghel Saligny

Primăria Bascov 29.03.2024
Distribuie pe...