Hotărârea Consiliului Local numărul 19 din data de 11.03.2024 privind participarea unității administrativ teritoriale în cadrul programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră prin utilizarea pentru transportul elevilor autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice hibride și alimentate cu gaz natural comprimat a proiectului achiziției microbuze destinate transportul elevilor din județul Argeș prin Finanțarea acordate de AFM al cărei solicitant este județul Argeș inclusiv asigurarea și susținerea din surse propria cheltuielilor care nu sunt acoperite prin Finanțarea acordată de AFM

Primăria Bascov 11.03.2024

Hotărârea Consiliului Local numărul 19 din data de 11.03.2024 privind participarea unității administrativ teritoriale în cadrul programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră prin utilizarea pentru transportul elevilor autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice hibride și alimentate cu gaz natural comprimat a proiectului achiziției microbuze destinate transportul elevilor din județul Argeș prin Finanțarea acordate de AFM al cărei solicitant este județul Argeș inclusiv asigurarea și susținerea din surse propria cheltuielilor care nu sunt acoperite prin Finanțarea acordată de AFM

HCL NR 19 DIN 11.03.2024
Distribuie pe...