Hotărârea Consiliului Local Bascov numărul 29 din 13.03.2024 pemtru aprobarea regulamentului privind asocierea Comunei Bascov prin consiliul local al comunei Bascov cu structurile sportive din comuna Bascov pentru sprijinirea financiară de la bugetul local al unor activități desfășurate de acestea

Primăria Bascov 13.03.2024

Hotărârea Consiliului Local Bascov numărul 29 din 13.03.2024 pemtru aprobarea regulamentului privind asocierea Comunei Bascov prin consiliul local al comunei Bascov cu structurile sportive din comuna Bascov pentru sprijinirea financiară de la bugetul local al unor activități desfășurate de acestea

HCL NR 29 DIN 13.03.2024
Distribuie pe...