Hotărârea Consiliului Local Bascov numărul 23 din 13.03.2024 privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării și a încheierii actului adițional numărul 3 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii a activității de Colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în zona centrală Argeș nr 523 din 05.12.2022

Primăria Bascov 13.03.2024

 Hotărârea Consiliului Local Bascov numărul 23 din 13.03.2024 privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării și a încheierii actului adițional numărul 3 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii a activității de Colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în zona centrală Argeș nr 523 din 05.12.2022

HCL NR 23 DIN 13.03.2024
Distribuie pe...