Declaraţii de avere

 În conformitate cu prevederile art. 229 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ şi a art. 550 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Declaraţii de avere...

pe anul 2023

❇ Urmează a fi depuse până la data de 15 iunie 2024

pe anul 2020

Anunţuri...