Comisii de specialitate CL

Comisia nr. 1

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, impozite şi taxe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodarie comunalş, protecţia mediului şi comerţ:

 1. Eugen POPESCU – Preşedinte
 2. Alexandru CONSTANTINESCU – Secretar
 3. Andreea ONER CĂLINESU – Membru
 4. Ion VLĂSCEANU – Membru
 5. Constantin TOMA – Membru
 6. Gheorghe NEDELEA – Membru
 7. Liliana STĂNICĂ – Membru

Comisia nr. 2

 Comisia pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, patrimoniu, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte:

 1. Valentin NEDELEA – Preşedinte
 2. Augustin CIUREZU – Secretar
 3. Ionuţ-Nicolae IVĂNESCU – Membru
 4. Constantin DURĂ – Membru
 5. Denisa-Loredana FLOREA-PANTERU – Membru

Comisia nr. 3

 Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme:

 1. Constantin Cătălin ANDREI – Preşedinte
 2. Liviu POPESCU – Secretar
 3. Adrian SORESCU – Membru
 4. Daniel TUDOR – Membru
 5. Florian-Codruţ MATEI – Membru
Anunţuri...