Category: Anunţuri

Hotărârea numărul 14 din 05.02.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul creșei Bascov care nu dispun de locuință în comuna Bascov județul Argeș pentru luna decembrie 2023

Hotărârea numărul 14 din 05.02.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul creșei Bascov care nu dispun de locuință în comuna Bascov județul Argeș pentru luna decembrie 2023

Hotărârea numărul 14 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 13 din 05.02.2024 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Bascov

Hotărârea numărul 13 din 05.02.2024 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Bascov

Hotărârea numărul 13 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 12 din 05.02.2024 privind separarea drumului comunal Glâmboc Deal aferent DALI pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale 14 Septembrie, Stejeret, Schiau, Păișești Deal, Salcâmilor, Crinului, Răsăritului, Prelungirea Micșunele, Fundătura, Micșunele, Irisului, Rotărești DN, Glamboc Deal, Mierlușești, Armatei, Frasinului, Plopilor Paisesti Deal, Margaretelor, Codului în comuna Bascov județul Argeș prin obiective distincte

Hotărârea numărul 12 din 05.02.2024 privind separarea drumului comunal Glâmboc Deal aferent DALI pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale 14 Septembrie, Stejeret, Schiau, Păișești Deal, Salcâmilor, Crinului, Răsăritului, Prelungirea Micșunele, Fundătura, Micșunele, Irisului, Rotărești DN, Glamboc Deal,  Mierlușești, Armatei, Frasinului, Plopilor Paisesti Deal, Margaretelor,  Codului în comuna Bascov județul Argeș prin obiective distincte

Hotărârea numărul 12 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 11 din 05.02.2024 privind aprobarea planului de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bascov pe anul 2024

 Hotărârea numărul 11 din 05.02.2024 privind aprobarea planului de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bascov pe anul 2024

Hotărârea numărul 11 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 10 din 05.02.2024 privind aprobarea raportului de evaluarea activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul al doi-lea al anului 2023

Hotărârea numărul 10 din 05.02.2024 privind aprobarea raportului de evaluarea activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul al doi-lea al anului 2023

Hotărârea numărul 10 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 9 din 05.02.2024 privind aprobarea reglementării acordării ajutoarelor de urgență ajutoarelor de înmormântare și altor beneficii de asistență socială

Hotărârea numărul 9 din 05.02.2024 privind aprobarea reglementării acordării ajutoarelor de urgență ajutoarelor de înmormântare și altor beneficii de asistență socială

Hotărârea numărul 9 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 8 din 05.02.2024 privind completarea anexei Numărul 1 din HCL Bascov numărul 85/21.07.2017 prin care s au stabilit salariile de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul aparatului Comunei Bascov și din serviciile publice din subordinea acestuia

Hotărârea numărul 8 din 05.02.2024 privind completarea anexei Numărul 1 din HCL Bascov numărul 85/21.07.2017 prin care s au stabilit salariile de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul aparatului Comunei Bascov și din serviciile publice din subordinea acestuia

Hotărârea numărul 8 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 7 din 05.02.2024 privind aprobarea demolării construcției dispensar veterinar comuna Bascov sat Bascov strada Rotărești DN județul Argeș

Hotărârea numărul 7 din 05.02.2024 privind aprobarea demolării construcției dispensar veterinar comuna Bascov sat Bascov strada Rotărești DN județul Argeș

Hotărârea numărul 7 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 6 din 05.02.2024 privind completarea HCL numărul 119/2023 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale ale comunei Bascov pentru anul fiscal 2024

 Hotărârea numărul 6 din 05.02.2024 privind completarea HCL numărul 119/2023 prin care au fost stabilite impozitele și taxele locale ale comunei Bascov pentru anul fiscal 2024

Hotărârea numărul 6 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 5 din 05.02.2024 privind aprobarea investiției publice amenajare loc de joacă în comuna Bascov să Bascov strada Luncă numărul 49C pe un teren intravilan în suprafață de 400 m² proprietatea U.A.T Bascov

Hotărârea numărul 5 din 05.02.2024 privind aprobarea investiției publice amenajare loc de joacă în comuna Bascov să Bascov strada Luncă numărul 49C pe un teren intravilan în suprafață de 400 m² proprietatea U.A.T Bascov

Hotărârea numărul 5 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 4 din 05.02.2024 privind rețelei școlare a localității Bascov județul Argeș pentru anul școlar 2024 – 2025

Hotărârea numărul 4 din 05.02.2024 privind rețelei școlare a localității Bascov județul Argeș pentru anul școlar 2024 – 2025

Hotărârea numărul 4 din 05.02.2024

Hotărârea numărul 3 din 05.02.2024 privind alegerea ca președinte de ședința a doamnei consilier local Stănică Liliana pe o perioadă de trei luni consecutiv

Hotărârea numărul 3 din 05.02.2024 privind alegerea ca președinte de ședința a doamnei consilier local Stănică Liliana pe o perioadă de trei luni consecutiv

Hotărârea numărul 3 din 05.02.2024

Dispoziția numărul 44 privind completarea dispoziției numărul 42 din 26.01.2024 privind convocarea Consiliului Local Bascov în ședință ordinară din 05.02.2024.

Dispoziția numărul 44 privind completarea dispoziției numărul 42 din 26.01.2024 privind convocarea Consiliului Local Bascov în ședință ordinară din 05.02.2024.
Dispozitia nr 44 din 30.01.2024 privind completarea dispozitia nr 42 din 26.01.2021

Proiect de hotărâre numărul 1994 din 29.01.2024 inițiat de consilierul local al comunei Bascov domnul Popescu Eugen privind aprobarea implementării proiectului bugetare participativă în comuna Bascov și a regulamentului privind procedura de derularea proiectului pentru anul 2024.

 Proiect de hotărâre numărul 1994 din 29.01.2024 inițiat de consilierul local al comunei Bascov domnul Popescu Eugen privind aprobarea implementării proiectului bugetare participativă în comuna Bascov și a regulamentului privind procedura de derularea proiectului pentru anul 2024.

Proiect de hotărâre numărul 1994 din 29.01.2024