Proiect de hotărâre numărul 126 din 27.10.2023

 

Proiect de hotărâre numărul 126 din 27.10.2023 privind aprobarea actului adițional numărul 4 pentru modificarea valorii contractului numărul 16407 din 10/08.2022 pentru proiectare tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru Obiectivul reabilitarea modernizarea drumurilor comunale Pleașa și Fermei în comuna Bascov

Proiect de hotărâre numărul 126 din 27.10.2023

Proiect de hotărâre numărul 125 din 25.10.2023

 

Proiect de hotărâre numărul 125 din 25.10.2023 privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ pentru schimbare destinație și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției construirea obiectiv turistic cu funcțiuni de cazare (pensiune turistică) beneficiarul lucrării fiind persoană fizică Mateescu Marin

Proiect de hotărâre numărul 125 din 25.10.2023

Proiect de hotărâre numărul 124 din 25.10.2023

 

Proiect de hotărâre numărul 124 din 25.10.2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Creșei Bascov care nu dispun de locuință în comuna Bascov județul Argeș pentru luna septembrie 2023.

Proiect de hotărâre numărul 124 din 25.10.2023

Proiect de hotărâre numărul 123 din 25.10.2023

 

Proiect de hotărâre numărul 123 din 25.10.2023 privind nominalizarea de reprezentantului consiliului local al comunei Bascov care să facă parte din Comisia pentru Evaluarea și asigurarea calității educației în unitatea de învățământ preuniversitar cu un nivel ante preșcolar creșă Bascov.

Proiect de hotărâre numărul 123 din 25.10.2023

Proiect de hotărâre numărul 122 din 25.10.2023

 

Proiect de hotărâre numărul 122 din 25.10.2023 privind aprobarea devizului general anexa 2.1 aferentă pentru Obiectivul de investiții reabilitare a și modernizarea drumurilor comunale Rotărești Foraj, Teiului, Micșunele  și Lăbușești în comuna Bascov județul Argeș și a anexei numărul 2.2c caracteristicile principale și indicatorii tehnico economice obiectivului de investiții.

Proiect de hotărâre numărul 122 din 25.10.2023

Hotărârea numărul 109 din 19.10.2023 privind aprobarea derulării serviciilor de pază a obiectivelor bunurilor valorilor și Protecția Persoanelor la Primăria Comunei Bascov județul Argeș pentru anul 2024 cu un post permanent cu perso

Hotărârea numărul 109 din 19.10.2023 privind aprobarea derulării serviciilor de pază a obiectivelor bunurilor valorilor și Protecția Persoanelor la Primăria Comunei Bascov județul Argeș pentru anul 2024 cu un post permanent cu perso

Hotărârea numărul 109 din 19.10.2023 privind aprobarea derulării serviciilor de pază a obiectivelor bunurilor