Hotărârea numărul 127 din 13.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2023 și al Casei de Cultură Bascov precum și virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar și între capitole

Hotărârea numărul 127 din 13.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2023 și al Casei de Cultură Bascov precum și virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar și între capitole

Hotărârea numărul 127 din 13.11.2023

Proiect de hotărâre numărul 133 din 7.11.2023 privind acordarea monografii localității Bascov unor categorii de persoane cu titlu gratuit prevăzute în anexa numărul 1 precum și contra cost la solicitarea unor persoane fizice sau juridice.

 

Proiect de hotărâre numărul 133 din 7.11.2023 privind acordarea monografii localității Bascov unor categorii de persoane cu titlu gratuit prevăzute în anexa numărul 1 precum și contra cost la solicitarea unor persoane fizice sau juridice.

Proiect de hotărâre numărul 133 din 7.11.2023

Proiect de hotărâre numărul 132 din 7.11.2023 privind aprobarea cumpărării unui teren situat în comuna Bascov sat Luncă în vederea realizării investiției spațiu de joacă pentru copii și zonă de relaxare precum și aprobarea raportului de expertiză tehnică.

 

Proiect de hotărâre numărul 132 din 7.11.2023 privind aprobarea cumpărării unui teren situat în comuna Bascov sat Luncă în vederea realizării investiției spațiu de joacă pentru copii și zonă de relaxare precum și aprobarea raportului de expertiză tehnică.

Proiect de hotărâre numărul 132 din 7.11.2023

Proiect de hotărâre numărul 131 din 7.11.2023 privind aprobarea propunerii de introducere intravilan în baza studiului urbanistic de planul urbanistic zonal uz realizare împrejmuită și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției parc de relaxare picnic și agrement în comuna Bascov sat brăileni strada Aninoasa județul Argeș beneficiarul lucrării fiind comuna Bascov.

 

Proiect de hotărâre numărul 131 din 7.11.2023 privind aprobarea propunerii de introducere intravilan în baza studiului urbanistic de planul urbanistic zonal uz realizare împrejmuită și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției parc de relaxare picnic și agrement în comuna Bascov sat brăileni strada Aninoasa județul Argeș beneficiarul lucrării fiind comuna Bascov.

Proiect de hotărâre numărul 131 din 7.11.2023

Proiect de hotărâre numărul 130 din 7.11.2023 privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului de postul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bascov conform legii 296 din 2023.

 

Proiect de hotărâre numărul 130 din 7.11.2023 privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului de postul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bascov conform legii 296 din 2023.

Proiect de hotărâre numărul 130 din 7.11.2023

Proiect de hotărâre numărul 129 din 7.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2023 și al Casei de Cultură Bascov precum și virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar.

 

Proiect de hotărâre numărul 129 din 7.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bascov pe anul 2023 și al Casei de Cultură Bascov precum și virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar.

Proiect de hotărâre numărul 129 din 7.11.2023

Hotărârea numărul 126 din 31.10 2023

Hotărârea numărul 126 din 31.10 2023 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici și a contractului prin încheierea unui act adițional aferent obiectivului de investiție amenajare loc de joacă pe strada Lăbușești în comuna Bascov județul Argeș

Hotărârea numărul 126 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 125 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 125 din 31.10.2023 privind aprobarea extinderii a rețelelor electrice de pe strada Uiasca și strada Bradului în comuna Bascov județul Argeș.

Hotărârea numărul 125 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 124 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 124 din 31.10.2023 privind aprobarea actului adițional numărul 4 pentru modificarea valorii contractului numărul 16.407 din 10.08.2022 pentru proiectare tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru Obiectivul reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale Pleașa și Fermei în comuna Bascov.

Hotărârea numărul 124 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 123 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 123 din 31.10.2023 privind aprobarea planului urbanistic zonal PUZ pentru schimbare destinație și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției construirii obiectiv turistic cu funcțiuni de cazare beneficiarul lucrării fiind persoană fizică Mateescu Marin.

Hotărârea numărul 123 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 122 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 122 din 31.10.2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul creșei Bascov care nu dispun de locuință în comuna Bascov județul Argeș pentru luna septembrie 2023.

Hotărârea numărul 122 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 121 din 31.10.2023

Hotărârea numărului 120 din 31.10.2023 privind nominalizarea reprezentantului consiliului local al comunei Bascov care să facă parte din Comisia pentru Evaluarea și asigurarea calității educației în unitatea de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar creșa Bascov.

Hotărârea numărul 121 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 120 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 120 din 31.10.2023 privind aprobarea anexei numărul 2.1 deviz general al obiectivului de investiție reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale Rotaresti Foraj, Teiului, Micșunele și Lăbușești în comuna Bascov județul Argeș și anexei nr 2.2 caracteristicile principale ale indicatorilor tehnico economice obiectivului de investiție.

Hotărârea numărul 120 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 119 din 31.10.2023

Hotărârea numărul 119 din 31.10.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale comunei Bascov pentru anul fiscal 2024.

Hotărârea numărul 119 din 31.10.2023

Proiect de hotărâre numărul 128 din 26.10.2023

 

Proiect de hotărâre numărul 128 din 26.10.2023 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici și a contractului prin încheierea unui act adițional aferent obiectivului de investiții amenajare loc de joacă pentru strada Lăbușești în comuna Bascov județul Argeș.

Proiect de hotărâre numărul 128 din 26.10.2023

Proiect de hotărâre numărul 127 din 26.10.2023

 

Proiect de hotărâre numărul 127 din 26.10.2023 privind aprobarea extinderii rețelelor electrice de pe strada Uiasca și strada Bradului în comuna Bascov județul Argeș.

Proiect de hotărâre numărul 127 din 26.10.2023