Asistenta sociala

Compartimentul de Asistență Socială

Date de contact:

Adresa: Str. Paisesti DN, nr. 125, comuna Bascov,
117045, Jud. Arges
Telefon: 0248/270525 – interior 108
Fax: 0248/270033
E-mail: primariabascov@yahoo.com

Atributii:

      Compartimentul de asistenta sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror personae aflate in nevoie.
In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul de asistenta sociala desfasoara activitati in urmatoarele domenii:
A. In domeniul protectiei copilului:
-monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
-identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
-realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
-exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
-identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
-asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
-realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
-asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
-sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;
-asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;
B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:
-evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
-identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial si in comunitate;
-elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
-organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
-evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
-asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
-asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
-asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
-realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
-dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
-colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
-asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali;
-asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;
-asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

Acte necesare:
Asistent personal

 • copie B.I. asistent personal;
 • copie B.I. persoana cu handicap sau C.N.P. dupa caz;
 • cazier judiciar;
 • fisa medicala;
 • copie act studii;
 • copie certificate grad de invaliditate a persoanei cu handicap;
 • aviz DGASPC Arges în cazul solicitarilor noi;
 • angajament la notar al asistentului personal.

Ajutor social

 • copie B.I. sot/sotie;
 • copie certificat nastere ale copiilor;
 • copie livret de familie;
 • certificatul de casatorie;
 • hotarârea definitiva de încuvintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de învatamânt;
 • acte din care sa rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întretinere;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
 • cupon pensie;
 • adeverinta salariat;
 • adeverinta somaj;
 • adeverinta rol;
 • adeverinta finante.

Alocatie pentru sustinerea familiei

 • copie B.I. sot/sotie;
 • copie certificat nastere ale copiilor;
 • copie livret de familie;
 • certificatul de casatorie;
 • hotarârea definitiva de încuvintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de învatamânt;
 • acte din care sa rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întretinere;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
 • cupon pensie;
 • adeverinta salariat;
 • adeverinta rol;
 • adeverinta finante.

LEGE nr 248 din 2015, LEGE nr.277 din 2010, LEGE nr 416 din 2001, O.U.G.  nr. 70 din 2011, LEGE nr. 272 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Asistenta sociala

Social Media

Sari la conținut