Anul 2022

HOTARAREA-NR-1-DIN-05.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-ACOPERIRII-DEFINITIVE-A-DEFICITULUI-BUGETAR-IN-SUMA-DE-160.948.66-LEI-PENTRU-SECTIUDEA-DE-DEZVOLTARE.pdf (472.8 KB)

HOTARAREA-NR-2-DIN-25.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-PENTRU-ANUL-2022-CARE-URMEAZA-A-FI-PRESTATE-DE-CATRE-BENEFICIARII-DE-VENIT-MINIM-GAR.pdf (820.53 KB)

HOTARAREA-NR-3-DIN-25.01.2022-PRIVIND-STABILIREA-RETELEI-SCOLARE-A-LOCALITATIII-BASCOV-JUDETUL-ARGES-PENTRU-ANUL-SCOLAR-2022-2023.pdf (587.1 KB)

HOTARAREA-NR-4-DIN-25.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-PRIVIND-SERVICIILE-SOCIALE-ADMINISTRATE-SI-FINANTATE-DIN-BUGETUL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2022.pdf (1.7 MB)

HOTARAREA-NR-5-DIN-25.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-CARE-NU-DISPUN-DE-LOCUINTA-IN-COMUNA-BASCOV-JUDETUL-ARGES-PENTRU-LUNILE-SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE-N.pdf (893.61 KB)

HOTARAREA-NR-6-DIN-25.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-RAPORTULUI-DE-EVALUARE-A-ACTIVITATII-DESFASURATE-DE-ASISTENTII-PERSONALI-AI-PERSOANELOR-CU-HANDICAP-GRAV-IN-SEMESTRUL-II-AL-ANULUI-2.pdf (1.74 MB)

HOTARAREA-NR-7-DIN-25.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-ZONAL-PUZ-PENTRU-SCHIMBARE-DESTINATIE-SI-REGLEMENTARE-URBANISTICA-IN-VEDEREA-REALIZARII-INVESTITIEI-CONSTRUIRE-3.pdf (693.32 KB)

HOTARAREA-NR-9-DIN-25.01.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-52-DIN-2019-PENTRU-APROBAREA-TARIFELOR-SERVICIULUI-DE-TRANSPORT-PUBLIC-DE-PERSOANE-IN-REGIM-DE-TAXI-REALIZAT-DE-POSESORII-D.pdf (677.15 KB)

HOTARAREA-NR-10-DIN-25.01.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-18-DIN-2021-PENTRU-APROBAREA-ALOCARII-A-6-LOCURI-DE-PARCARE-NECESARE-AUTOSPECIALELOR-ALE-SECTIEI-NR-3-POLIT.pdf (502.34 KB)

HOTARAREA-NR-11-DIN-25.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-NORMELOR-TEHNICE-PENTRU-CONDITIILE-DE-PROIECTARE-SI-AMPLASARE-A-CONSTRUCTIILOR-INSTALATIILOR-SI-A-MIJLOACELOR-DE-PUBLICITATE-IN-ZON.pdf (6.1 MB)

HOTARAREA-NR-12-DIN-25.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-DESFIINTARII-DEMOLARII-CLADIRII-SITUATA-IN-COMUNA-BASCOV-SAT-VALEA-URSULUI-AVAND-DESTINATIA-DE-GRADINITA-IN-COMUNA-BASCOV-JUDETUL-A.pdf (459.37 KB)

HOTARAREA-NR-13-DIN-25.01.2022-PRIVIND-COMPLETARA-HCL-NR-100-DIN-2021-PRIN-CAREA-AU-FOST-STABILITE-IMPOZITELE-SI-TAXELE-LOCALE-ALE-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-ANUL-FISCAL-2022.pdf (1.43 MB)

HOTARAREA-NR-14-DIN-25.01.2022-PRIVIND-APROBAREA-PARTICIPARII-COMUNEI-BASCOV-LA-PROGRAMUL-RABLA-CLASIC-PRIVIND-ADMINISTRATIA-FONDULUI-DE-MEDIU-AFM-IN-VEDEREA-REINOIRII-PARCULUI-AUT.pdf (578.01 KB)

HOTARAREA-NR-8-DIN-25.01.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-148-DIN-2018-PENTRU-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-A-TRANSPORTULUI-IN-REGIM-DE-TAXI-SI-IN-REGIM-DE-.pdf (494.78 KB)

HOTARAREA-NR-15-DIN-02.02.2022-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2022.pdf (6.52 MB)

HOTARAREA-NR-16-DIN-28.02.2022-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-CARE-NU-DISPUN-DE-LOCUINTA-IN-COMUNA-BASCOV-PENTRU-LUNA-DECEMBRIE-2021.pdf (889.06 KB)

HOTARAREA-NR-17-DIN-28.02.2022-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-56-DIN-30.05.2019-CU-PRIVIRE-LA-ACORDAREA-UNUI-STIMULENT-FINANCIAR-PENTRU-NOU-NASCUTII-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf (500.61 KB)

HOTARAREA-NR-18-DIN-28.02.2022-PRIVIND-ACORDAREA-UNUI-SPRIJIN-FINANCIAR-DIN-BUGETUL-LOCAL-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2022-PAROHIILOR-VALEA-URSULUI-LUNCA-STEJERET-SI-GLAMBOC-DIN-COMU.pdf (508.79 KB)

HOTARAREA-NR-19-DIN-28.02.2022-PRIVIND-STABILIREA-NORMATIVELOR-PROPRII-PENTRU-CONSUMUL-MEDIU-LUNAR-DE-CARBURANTI-AL-AUTOVEHICULELOR-SI-UTILAJELOR-AFLATE-IN-DOTAREA-UAT-BASCOV.pdf (1012.83 KB)

HOTARAREA-NR-20-DIN-28.02.2022-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2022.pdf (962.57 KB)

HOTARAREA-NR-21-DIN-28.02.2022-CU-PRIVIRE-LA-APROBAREA-REGULAMENTULUI-PRIVIND-ASOCIEREA-COMUNEI-BASCOV-PRIN-CONSILIUL-LOCAL-AL-COMUNEI-BASCOV-CU-STRUCTURILE-SPORTIVE-DIN-COMUNA-BAS.pdf (6.27 MB)

HOTARAREA-NR-22-DIN-14.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-LUCRARILOR-DE-REPARATII-CURENTE-SI-INTRETINERE-PRIN-PIETRUIRE-A-DRUMURILOR-COMUNALE-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf (817.82 KB)

HOTARAREA-NR-23-DIN-14.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-SCHIMBARII-DESTINATIEI-UNUI-IMOBIL-CLADIRE-GRADINITA-CU-PROGRAM-NORMAL-V-URSULUI-SI-A-TERENULUI-AFERENT-PE-O-PERIOADA-NEDETERMINATA.pdf (669.5 KB)

HOTARAREA-NR-24-DIN-14.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-REALIZARII-LUCRARILOR-AFERENTE-DALI-PENTRU-REABILITAREA-SI-MODERNIZAREA-DRUMURILOR-COMUNALE.pdf (884.6 KB)

HOTARAREA-NR-25-DIN-14.03.2022-PRIVIND-INDREPTAREA-ERORII-MATERIALE-APARUTE-IN-HCL-NR-57-DIN-2021-PRIN-CARE-A-FOST-APROBAT-STUDIUL-DE-OPORTUNITATE-SI-A-MODALITATII-DE-ORGANIZARE-SI.pdf (715.08 KB)

HOTARAREA-NR-26-DIN-14.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-REALIZARII-INVESTITIEI-PUBLICE-EXTINDERE-RETEA-DISTRIBUTIE-GAZE-NATURALE-PE-STR-UIASCA-.pdf (459.86 KB)

HOTARAREA-NR-27-DIN-14.03.2022-PRIVIND-APROBAREA-ELABORARII-STUDIULUI-DE-FEZABILITATE-PENTRU-OBIECTIVUL-DE-INVESTITIE-PUBLICA-EXTINDERE-RETEA-DISTRIBUTIE-GAZE.pdf (540.75 KB)

Asistenta sociala

Social Media

Sari la conținut