Anul 2021

PROIECT-D-EHOTARARE-NR-11-DIN-22.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-EFECTUARII-SEVICIILOR-DE-CADASTRU.pdf (1.24 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-1-DIN-04.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf (3.19 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-10-DIN-21.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-NORMATIVULUI-CONSUMULUI-LUNAR-DE-CARBURANTI.pdf (864.34 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-2-DIN-04.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-CUNATUMULUI-BURSELOR-ACORDATE-ELEVILOR.pdf (1.56 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-3-DIN-05.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-VMG.pdf (1.26 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-4-DIN-05.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-PRIVIND-SERVICIILE-SOCIALE.pdf (2.72 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-5-DIN-05.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-RAPORTULUI-DE-EVALUARE-A-ACTIVITATII-ASISTENTILOR-PERSONALI.pdf (2.1 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-6-DIN-11.01.2021-PRIVIND-STABILIREA-RETELEI-SCOLARE.pdf (1.84 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-7-DIN-12.01.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-14-DIN-16.12.2020.pdf (1.76 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-8-DIN-13.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-DERULARII-SERVICIILOR-DE-INTRETINERE-A-RETELEI-DE-ILUMINAT-PUBLIC.pdf (991.01 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-9-DIN-13.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-ZONAL.pdf (1.26 MB)

REFERAT-DE-APROBARE-PRIVIND-PROIECTUL-DE-HOTARARE-DE-MODIFICARE-HCL-NR-14-DIN-16.12.2020.pdf (1.72 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-12-DIN-29.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-DETALIU-PUD.pdf (1.95 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-13-DIN-29.01.2021-PRIVINS-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-PRIVIND-SERVICIILE-SOCIALE-FINANTATE-DIN-BUGETUL-LOCAL-BASCOV.pdf (3.13 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-14-DIN-29.01.2021-PRIVIND-APROBAREA-STRATEGIEI-DE-DEZVOLTARE-A-SERVICIILOR-SOCIALE.pdf (4.84 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-15-DIN-15.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf (2.75 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-16-DIN-16.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-REZULTATULUI-FINAL-AL-EVALUARII-MANAGEMENTULUI-CASEI-DE-CULTURA.pdf (12.39 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-17-DIN-16.02.2021-PRIVIND-CONSTITUIREA-COMISIEI-PENTRU-REDACTAREA-PREOIECTULUI-ROF-CL-BASCOV.pdf (39.95 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-18-DIN-16.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-SITUATIILOR-FINANCIARE-ANUALE-ALE-COMUNEI-BASCOV-LA-INCHIDEREA-EXERCITIULUI-FINANCIAR-2020.pdf (10.78 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-19-DIN-18.02.2021-PRIVIND-APROBAREA-ALOCARII-A-6-LOCURI-DE-PARCARE-NECESARE-AUTOSPECIALELOR-SECTIEI-NR-3-POLITIA-RURALA-BASCOV.pdf (1.13 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-21-DIN-DATA-DE-18.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NEVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf (4.99 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-22-DIN-DATA-DE-18.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-DOCUMENTATIEI-MODERNIZARE-BAZA-SPORTIVA.pdf (13.03 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-23-DIN-DARA-DE-18.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-PERFECTIONARE-A-FUNCTIONARILOR-PUBLICI-PENTRU-ANUL-2021.pdf (2.81 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-24-DIN-DATA-DE-18.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-EFECTUARII-SERVICIILOR-DE-CADAASTRU-PENTRU-STRAZILE-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf (2.3 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-25-DIN-DATA-DE-19.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-CONSTITUIRII-ASOCIATIEI-DE-DEZVOLTARE-INTERCOMUNITARA-PENTRU-TRANSPORT-PUBLIC.pdf (9.7 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-26-DIN-DATA-DE-19.03.2021-CU-PRIVIRE-LA-MODIFICAREA-HCL-NR-20-DIN-28.02.2018-PRIVIND-INREGISTRAREA-SEDINTELOR-CL.pdf (1.64 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-27-DIN-DATA-22.03.2021-cu-privire-la-bugetarea-participativa.pdf (3.96 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-28-DIN-DATA-DE-24.03.2021-PRIVIND-APROBAREA-LISTEI-DE-INVESTITII-PROVIZORIE-PENTRU-ANUL-2021.pdf (1.36 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-DIN-06.04.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-3-DIN-08.01.2020.pdf (2.5 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-26-DIN-06.04.2021-PRIVIND-APROBAREA-NEASUMARII-RESPONSABILITATII-ORGANIZARII-SI-DERULARII-PROCEDURILOR-DE-ATRIBUIRE-A-CONTRACTELOR-PENTRU-ACHIZITIA-P.pdf (2.25 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-31-DIN-12.04.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-DETALIU-PUD.pdf (2.4 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-32-DIN-12.04.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-LUCRARII-DE-DESFIINTARE-A-UNUI-BAZIN.pdf (828.77 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-33-DIN-12.04.2021-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-VENITURI-SI-CHELTUIELI-PE-ANUL-2021.pdf (3.22 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-PRIVIND-MODIFICAREA-HOTARARII-NR-41-DIN-28.05.2020-APROBAREA-ORGANIGRAMEI.pdf (1.54 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-35-DIN-DATA-DE-05.05.2021-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-SI-CAIETUL-DE-SARCINI-AL-SERVICIULUI.pdf (52.89 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-36-DIN-13.05.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACTUALIZARII-INVENTARULUI-BUNURILOR-DE-RETUR-AFLATE-IN-ADMIN-APA-CANAL-2000.pdf (9.56 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-38-DIN-DATA-DE-17.05.2021-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-INVENTERULUI-BUNURILOR-CE-APARTIN-DOMENIULUI-PUBLIC-AL-COMUNEI-BASCOV.pdf (15.95 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-39-DIN-19.05.2021-PENTRU-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-23-DIN-25.03.2021.pdf (3.49 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-45-DIN-10.06.2021-PRIVIND-APROBAREA-STUDIULUI-DE-OPORTUNITATE-SI-A-CAIETULUI-DE-SARCINI-PENTRU-DELEGAREEA-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-BASCOV.pdf (35.55 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-44-DIN-09.06.2021-PRIVIND-APROBAREA-ROF-CL-BASCOV.pdf (25.88 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-43-DIN-03.06.2021-PRIVIND-ACORDAREA-UNUI-MANDAT-SPECIAL-A.D.I.-DE-UTILITATE-PUBLICA.pdf (2.46 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-41-DIN-03.06.2021-PRIVIND-VIRARILE-DE-CREDITE-BUGETARE-PENTRU-TRIM-II-ANUL-2021-AL-SCOLII-GIMNAZIALE-VIRGIL-CALOTESCU-BASCOV.pdf (1.06 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-40-DIN-03.06.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (1.66 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-39-DIN-03.06.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE.pdf (4.53 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-55-DIN-22.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-ORGANIZARII-FESTIVITATILOR-OCAZIONATE-DE-ZIUA-COMUNEI-BASCOV-SI-IMPLINIREA-A-600-DE-ANI-DE-ATESTARE-DOCUMENTARE-A-.pdf (1.58 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-54-DIN-21.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODIFICARII-HCL-NR-9-DIN-26.01.2021-PRIN-CARE-A-FOST-MODIFICAT-NORMATIVUL-CONSUMULUI-DE-CARBURANTI-PENTRU-AUTOVEHI.pdf (1.1 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-53-DIN-21.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (10.29 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-52-DINN-19.07.2021-INITIAT-DE-4-CONSILIERI-LOCALI-PRIVIND-ANULAREA-SAU-REVOCAREA-HCL-NR-130-DIN-2017-.pdf (1.22 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-51-DIN-14.07.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-35-DIN-2021-PRIN-CARE-A-FOST-ACTUALIZAT-INVENTARUL-BUNURILOR-DE-RETUR-AFLATE-IN-ADMINISTRAREA-SC-APA-C.pdf (1.21 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-50-DIN-09.07.2021-INITIAT-DE-CONSILIER-LOCAL-POPESCU-EUGEN-PRIVIND-ACHIZITIONAREA-DE-SERVICII-DE-AUDIT-EXTERN.pdf (2.47 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-49-DIN-09.07.2021-PRIVIND-ANALIZAREA-TRIMESTRIALA-A-STADIULUI-DE-INSCRIERE-A-DATELOR-IN-REGISTRUL-AGRICOL.pdf (1.02 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-48-DIN-09.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODULUI-DE-COMPLETARE-SI-INSCRIERE-A-DATELOR-IN-REGISTRUL-AGRICOL.pdf (1.09 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-47-DIN-DATA-DE-08.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-ADEZIUNII-SI-DOBANDIREA-CALITATII-DE-MEMBRU-A-CL-BASCOV-LA-ASOCIATIA-CLUB-SPORTIV-UNIREA-BASCOV.pdf (2.49 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-46-DIN-07.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-URBANISTIC-PUD-AMPLASAER-LOCUINTA.pdf (1.22 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-62-DIN-16.085.2021-INITIAT-DE-10-CONSILIERI-LOCALI-PRIVIND-MODIFICAREA-REGULAMENTULUI-CU-BUGETAREA-PARTICIPATIVA-DIN-HCL-25-DIN-2021.pdf (1.15 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-61-DIN-16.08.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (2.59 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-60-DIN-12.02.2021-INITIAT-DE-SASE-CONSILIERI-LOCALI-PRIVIND-ACCESUL-SI-MODUL-DE-UTILOZARE-A-CURTILOR-SI-TERENURILOR-DE-SPORT-IN-AER-LIBER-AFLATE-IN-FO.pdf (4.88 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-59-DIN-12.08.2021-PRIVIND-ACHIZITIONAREA-DIN-BUGETUL-LOCAL-AL-COMUNEI-BASCOV-A-UNUI-NR-DE-170-GHIOZDANE-PENTRU-ELEVII-DIN-UNITATILE-DE-INVATAMANT-BA.pdf (1.34 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-57-DIN-12.08.2021-PRIVIND-ACORDAREA-UNUI-MANDAT-ASOCIATIEI-DE-DEZVOLTARE-INTERCOMUNITARA-PENTRU-TRANSPORTUL-PUBLIC-PITESTI-PENTRU-EXERCITAREA-PE-SEAMA.pdf (2.36 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-56-DIN-28.07.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-ANUL-2021.pdf (12.47 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR.-62-DIN-06.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-DESEMNARII-A-3-CONSILIERI-LOCALI-DIN-CADRUL-CL-BASCOV-CARE-SA-FACA-PARTE-DIN-CONSILIUL-DE-ADMINISTRATIE-AL-SCOLII.pdf (1.09 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-78-DIN-30.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-AJUSTARII-PRETULUI-CONTRACTULUI-DE-ACHIZITIE-PUBLICA-DE-EXECUTIE-LUCRARI-CU-NR-7442-DIN-15.04.2020.pdf (4.13 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-77-DIN-30.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-AJUSTARII-PRETULUI-CONTRACTULUI-DE-ACHIZITIE-PUBLICA-DE-EXECUTIE-LUCRARI-CU-NR-20533-DIN-26.10.2018-1.pdf (20.59 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-76-DIN-30.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-DECONTARII-NAVETEI-CADRELOR-DIDACTICE-CARE-NU-SISPUN-DE-LOCUINTA-IN-COMUNA-BASCOV-PENTRU-LUNILE-MAI-IUNIE-IULIE-SI.pdf (6.85 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-75-DIN-28.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (1.61 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-74-DIN-28.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODIFICARII-ART-1-ALIN-1-DIN-HCL-148-DIN-19.12.2018-PRIN-CARE-A-FOST-APROBAT-REGULAMENTUL-DE-ORGANIZARE-A-TRANSPOR.pdf (2.04 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-73-DIN-28.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-REZULTATULUI-FINAL-AL-CONCURSULUI-PENTRU-OCUPAREA-POSTULUI-DE-MANAGER-LA-CASA-DE-CULTURA-BASCOV.pdf (16.73 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-72-DIN-13.09.2021-PRIVIND-ACORDAREA-UNUI-MANDAT-SPECIAL-ADI-TRANSPORT.pdf (1.74 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-71-DIN-10.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-AMPLASARII-UNUI-CONTAINER-DE-TIP-MOBIL-POINT-CARE-INCLUDE-UN-ATM-SI-UN-ROBO-DE-CATRE-BRD.pdf (1.64 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-70-DIN-10.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-HCL-NR-22-DIN-25.023.2021.pdf (1.96 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-69-DIN-10.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-COMPLETARII-HCL-BASCOV-NR-130-DIN-28.11.2019-PRIN-CARE-S-A-APROBAT-ELABORAREA-STUDIULUI-DE-FEZABILITATE-MODERNIZA.pdf (2.85 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-68-DIN-10.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACTUALIZARII-SI-COMPLETARII-DOCUMENTATIEI-PLANULUI-URBANISTIC-GENERAL-A-COMUNEI-BASCOV.pdf (7.02 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-67-DIN-09.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-NUMARULUI-DE-8-INSTRUCTORI-PENTRU-A-DESFASURA-CURSURI-LA-CASA-DE-CURLTURA-ADRIANA-TRANDAFIR-BASCOV.pdf (1.37 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-66-DIN-09.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-FINANTARII-ACTIVITATILOR-STRUCTURILOR-SPORTIVE-LOCALE.pdf (847.14 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-65-DIN-09.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (4.11 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-64-DIN-09.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-ASIGURARII-FINANTARII-CATEGORIILOR-DE-CHELTUIELI-PENTRU-CARE-SUMELE-ALOCATE-PRIN-CONTRACTUL-DE-FINANTARE.pdf (5.08 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-63-DIN-06.09.2021-PRIVIND-APROBAREA-INCHEIERII-UNUI-CONTRACT-DE-COMODAT-INTRE-COMUNA-BASCOV-SI-CASA-DE-CULTURA-BASCOV.pdf (1.7 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-80-DIN-01.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (2.01 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-81-DIN-01.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ELABORARII-A-DOUA-PROIECTE-AFERENTE-PROIECTULUI-MODERNIZAREA-SI-REABILITAREA-DRUMURILOR-COMUNALE.pdf (2.84 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-82-DIN-01.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-INVESTITIEI-PUBLICE-ASFALTARE-MODERNIZARE-DRUM-ACCES-STR-SERELOR.pdf (721.67 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-83-DIN-01.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-INVESTIEI-PUBLICE-AMENAJARE-DIG-PENTRU-PREVENIRE-INUNDATII-IN-ZONA-PARAULUI-SCHEAU.pdf (762.17 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-84-DIN-01.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-INVESTITIEI-PUBLICE-AMENAJARE-SPATIU-COLECTARE-SELECTIVA.pdf (766.24 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-85-DIN-01.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIONARII-MASINA-SI-ACCESORII-PENTRU-CURATIREA-SI-INTRETINEREA-TROTUARELOR.pdf (1.45 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-86-DIN-01.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-CUANTUMULUI-BURSELOR-ACORDATE-ELEVILOR-DIN-UNITATILE-DE-INVATAMANT-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf (2.91 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-87-DIN-05.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIEI-DE-SERVICII-DE-INLATURARE-A-ZAPEZII-SI-A-GHETII-DE-PE-DRUMURILE-COMUNALE.pdf (1.92 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-88-DIN-14.10.2021-PRIVIND-MODIFICAREEA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR-79-DIN-07.10.2021.pdf (1.7 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-89-DIN-15.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-AJUSTARII-PRETULUI-CONTRACTULUI-DE-ACHIZITIE-PUBLICA-INFIINTARE-CRESA.pdf (3.68 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-90-DIN-15.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACTUALIZARII-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICI-AFERENTI-OBIECTIVULUI-INFIINTARE-CRESA.pdf (2.36 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-91-DIN-25.10.2021PRIVIND-PARTICIPAREA-LA-PROGRAMUL-PRIVIND-CRESTEREA-EFICIENTEI-ENERGETICE-A-INFRASTRUCTURII-DE-ILUMINAT-PUBLIC.pdf (1.03 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-92-DIN-21.10.2021-PRIVIND-MODIFICAREA-HCL-NR-82-DIN-07.10.2021-PRIN-CARE-A-FOST-APROBAT-CUANTUMUL-BURSELOR-SCOLARE.pdf (2.13 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-92-DIN-25.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-CERERII-DE-FINANTARE.pdf (4.09 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-93-DIN-21.10.2021-PRIVIND-MANDATAREA-PRIMARULUI-COMUNEI-BASCOV-CA-REPREZENTANT-AL-COMUNEI-BASCOV-IN-ADIA.pdf (3.86 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-94-DIN-21.10.2021-PRIVIND-AVIZAREA-STRATEGIEI-DE-CONTRACTARE-A-STUDIULUI-DE-FUNDAMENTARE-A-STUDIULUI-DE-OPORTUNITATE-A-REGULAMENTULUI-SERVICIULUI-.pdf (5.51 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-95-DIN-26.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-MODIFICARII-ART-1-DIN-HCL-78-DIN-07.10.2021.pdf (12.73 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-96-DIN-26.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (4.43 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-97-DIN-27.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIONARII-UNUI-CONTAINER-MODULAR-PENTRU-SPRIJINIREA-UNUI-CAZ-SOCIAL-RESPECTIV-TANASE-CRINA.pdf (4.39 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-98-DIN-27.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXECUTARII-INVESTITIEI-PUBLICE-AMENAJARE-SI-INFIINTAREA-STATIILOR-DE-AUTOBUZ.pdf (1.72 MB)

PROIECT-DE-HOTYARARE-NR-91-DIN-21.10.2021-PRIVIND-APROBAREA-DERULARII-SERVICIILOR-DE-PAZA.pdf (1.51 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-99-DIN-03.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-DEVIZULUI-GENERAL-AFERENT-PROIECTULUI-LUCRARI-DE-APARRE-SI-CONSOLIDARE-MAL-IN-ZONA-PARAULUI-SCHEEAU.pdf (13.17 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-100-DIN-09.11.2021-PRIVIND-FORMULAREA-CERERII-DE-TRECERE-A-UNUI-TEREN-DIN-DOMENIUL-PUBLIC-AL-COMUNEI-BASCOV-IN-DOMENIUL-PUBLIC-AL-MUNICIPIULUI-PITESTI.pdf (3.75 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-101-DIN-15.11.2021-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-ALE-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-ANUL-FISCAL-2022.pdf (24.65 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-102-DIN-16.11.2021-PRIVIND-STABILIREA-RETELEI-SCOLARE-A-LOCALITATII-BASCOV-PENTRU-ANUL-2022-2023.pdf (1.78 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-103-DIN-16.11.2021-PRIVIND-ACHIZITIONAREA-UNOR-LIMITATOARE-DE-VITEZA-PE-ANUMITE-STRAZI-DIN-COMUNA-BASCOV.pdf (997.62 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-104-DIN-16.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACHIZITIONARII-UNOR-SEMNE-DE-CIRCULATIE-SI-INDICATOARE-STRADALE-IN-COMUNA-BASCOV.pdf (1.55 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-105-DIN-16.11.2021-PRIVIND-COMPLETAREA-HCL-NR-89-DIN-25.10.2021-PRIN-CARE-A-FOST-APROBATA-PARTICIPAREA-LA-PROGRAMUL-PRIVIND-CRESTEREA-EFICIENTEI-ENERG.pdf (3 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-106-DIN-17.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (3.34 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-107-DIN-18.11.2021-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-STABILIRE-SI-INCASARE-A-TAXEI-DE-SALUBRIZARE-IN-COMUNA-BASCOV.pdf (4.34 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR.-108-DIN-19.11.2021-PRIVIND-COMPLETAREA-HOTARARII-NR-41-DIN-DATA-DE-17.06.2021-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-CONSILIULUI-L.pdf (1.93 MB)

PUNCT-DE-VEDERE-LA-PROIECTUL-DE-HOTARARE-NR-108-DIN-19.11.2021-PRIVIND-COMPLETAREA-HOTARARII-NR-41-DIN-DATA-DE-17.06.2021-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIO.pdf (1000.45 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-109-DIN-07.12.2021-INITIAT-DE-5-CONSILIERI-LOCALI-PRIVIND-COMPLETAREA-HCL-NR-20-DIN-28.02.2018-PRIN-CARE-A-FOST-APROBATA-MONITORIZAREA-PRIN-INREGISTRA.pdf (1.86 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-110-DIN-07.12.2021-PRIVIND-APROBAREA-ACTUALIZARII-PRETULUI-CONTRACTULUI-SI-APROBAREA-NOILOR-INDICATORI-TEHNICO-ECONOMICI-AFERENTI-OBIECTIVULUI-DE-1.pdf (36.37 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-111-DIN-07.12.2021-PRIVIND-APROBAREA-EXTINDERII-DE-ALIMENTARE-CU-APA-POTABILA-PE-STRADA-MIERLUSESTI-STR-PAISESTI-DEAL-SI-STR-BISERICII-.pdf (910.84 KB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-112-DIN-07.12.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PENTRU-ANUL-2021.pdf (1.83 MB)

PROIECT-DE-HOTARARE-NR-113-DIN-21.12.2021-PRIVIND-APROBAREA-RECTIFICARII-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COMUNEI-BASCOV-PE-ANUL-2021.pdf (3.69 MB)

Asistenta sociala

Social Media

Sari la conținut